Gemeente Gemeente Zonhoven

Een dossier indienen

Het volgende moet je verplicht digitaal indienen: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen voor:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
 • gronden verkavelen
 • omgevingsvergunning bijstellen om gronden te verkavelen, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kan je nog op papier indienen. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.

Voordelen van digitaal indienen

 • Je hoeft je dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken.
 • Je kan altijd terecht bij het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen.
 • Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

Heb je hulp nodig? Maak telefonisch een afspraak! 
 

Waar moet ik mijn dossier indienen?

 • Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst: dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de Vlaamse overheid.
 • Bevindt het project zich op de provinciale lijst: dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. 
 • Let op! Voor alle aanvragen voor een klasse 1-bedrijf is de provincie de bevoegde overheid. Je dient dan je dossier digitaal in bij de provincie.
 • Voor alle andere projecten is het gemeentebestuur bevoegd.
 
 

Heb je gevonden wat je zocht?