Gemeente Gemeente Zonhoven

Een dossier indienen

Maak een afspraak

 

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Je hoeft je dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kan altijd terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

  • Vlaamse projecten
  • provinciale projecten
  • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
  • het verkavelen van gronden
  • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kan je nog op papier indienen. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.

Waar moet ik mijn dossier indienen?

Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging in de bevoegdheidsverdeling. Om te weten welk overheidsniveau bevoegd is voor de vergunningsaanvraag, wordt niet langer gekeken naar de aard van de aanvrager (overheid of niet), maar naar de impact van de aanvraag op de omgeving. 

De manier waarop je je dossier moet samenstellen blijft gelijk. Alleen de bevoegde overheid kan verschillen.

  • Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de Vlaamse overheid.
  • Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. Ten opzichte van vroeger kan je dus nu ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.
  • Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is het gemeentebestuur bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Let op! Voor alle aanvragen die betrekking hebben op een klasse 1-bedrijf, is de provincie de bevoegde overheid. Je dient dan je dossier digitaal in bij de provincie.