Gemeente Gemeente Zonhoven

Stedenbouwkundig attest

Als je de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid, want mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. 

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning toegevoegd worden.

Ook na 1 januari 2018 blijft het stedenbouwkundig attest bestaan. Het doet enkel uitspraken over de vergunbaarheid van de stedenbouwkundige handelingen (niet van de exploitatie). 

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning en de erop vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kun je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Waar aanvragen?

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Kostprijs

Zie download onderaan: 'Gemeentebelasting op administratieve stukken'.

De kostprijs vind je terug onder punt B van dit retributiereglement.

Heb je gevonden wat je zocht?