Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Het OCMW geeft een toelage aan personen die instaan voor de thuisverzorging van een hulpbehoevende ouder(s).

Voorwaarden

  • Inwonen bij een zorgbehoevende oudere (+65 /geen partners)
  • Minimum 6 maanden in Zonhoven wonen
  • Zorgbehoevendheid moet worden aangetoond via een medisch document
  • De zorgbehoevende geniet de verhoogde tegemoetkoming