Gemeente Gemeente Zonhoven

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je een arbeidskaart nodig. Een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

arbeidskaart B:

 • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
 • wordt automatisch toegekend als jouw werkgever een arbeidsvergunning heeft
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

arbeidskaart A:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn. In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden

arbeidskaart C:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
 • blijft geldig voor bepaalde duur.

Bekijk hier een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken.

Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Hoe aanvragen

 • De arbeidskaarten A en C vraag jeĀ als werknemer zelf aan. Daarvoor moet je een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie.
 • De arbeidskaart B wordt door jouw werkgever aangevraagd.

Je ontvangt vervolgens jouw arbeidskaart van De dienst Economische Migratie.

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.