Gemeente Gemeente Zonhoven

Lang en permanent verblijf

Elke vreemdeling is verplicht zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft binnen de 3 eerstvolgende werkdagen. 

Voor wie

Zowel EU als niet-EU-onderdanen.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst vreemdelingen van de gemeente of neem een kijkje op dofi.ibz.be voor meer informatie. 

Kostprijs

Indien de aanvraag machtiging tot verblijf wordt ingediend via de gemeente, moeten bepaalde vreemdelingen een bijdrage betalen (€ 63, € 209 of € 366). Zonder bewijs van betaling zal de aanvraag niet behandeld worden.

Kijk hier of u een bijdrage moet betalen.

Wat meebrengen

EU-onderdaan

Voor  te leggen documenten:

 • Een geldig identiteitskaart of nationaal paspoort
 • 1 pasfoto
 • Een bewijs van uitschrijving uit vorige gemeente
 • Bewijs burgerlijke staat (recent attest)
 • Geboorteakte, huwelijksakte en/of echtscheidingsakte
 • Betalingsbewijs, indien nodig

Niet-EU-onderdaan

Voor  te leggen documenten:

 • Een geldig identiteitskaart of nationaal paspoort
 • Visum D (voor een visumplichtig land)

Zie link www.dofi.ibz.be – rubriek grenscontrole

Opmerking: de vreemdeling die houder is van een geldige verblijfstitel of een geldig visum D afgeleverd door een andere Schengenlidstaat is vrijgesteld van de visumplicht.

 • 2 pasfoto's
 • Een bewijs van uitschrijving uit vorige gemeente
 • Bewijs van burgerlijke staat (recent attest)
 • Geboorteakte, huwelijksakte en/of echtscheidingsakte
 • Betalingsbewijs, indien nodig

Heb je gevonden wat je zocht?