Gemeente Gemeente Zonhoven

Voorhuwelijkssparen

Voorhuwelijkssparen is een vorm van sparen, waarbij ouders jaarlijks een bedrag tussen 18 en 48 storten op de rekening voor voorhuwelijkssparen van hun zoon of dochter. Wanneer hij/zij trouwt, een verklaring van wettelijke samenwoning bij de gemeente indient of 30 wordt, ontvangt hij/zij het gespaarde kapitaal en de intussen aardig opgelopen rente.

Voor wie

Ouders kunnen gebruikmaken van het voorhuwelijkssparen als hun kind minimaal 14 en maximaal 26 jaar oud is. 

Voorwaarden

De gemeente geeft een extra premie van 10% op het gespaarde bedrag.
Om op deze premie aanspraak te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • op de datum van het huwelijk of wettelijk samenwonen, moet de belanghebbende ten minste één jaar in de gemeente wonen
  • de belanghebbende moet op deze datum aangesloten zijn bij een erkende dienst voor prenuptiaal sparen
  • de intrede in een kloostergemeenschap of seminarie wordt gelijkgesteld aan een huwelijk wat betreft de toelagen (attest van het afleggen van zijn/haar eerste geloften)
  • bij overlijden of ontslag na de 30ste verjaardag ontvangt men eveneens 10% die normaal bij een huwelijk uitgekeerd wordt
  • bij uitsluiting of bij ontslag op elk ogenblik ontvangt men ook 10% op het gespaard bedrag.

Hoe aanvragen

Voorhuwelijkssparen, ook wel jeugdspaarplan genoemd, gebeurt bij een kas voor prenuptiaal sparen naar keuze (meestal is dat de mutualiteit).

Heb je gevonden wat je zocht?