Gemeente Gemeente Zonhoven

Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

De invordering en geschillenbeslechting voor retributie

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

Artikel 94,2┬░ van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, dat betekend wordt bij deurwaardersexploot.

Wat betreft de geschillenbeslechting inzake retributie: de gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

Heb je gevonden wat je zocht?