Gemeente Gemeente Zonhoven

Eigenlijke gemeentebelastingen

Eigenlijke gemeentebelastingen zijn specifieke belastingen die een gemeente vrij mag heffen, zolang ze er wettelijk bevoegd voor is. Bijvoorbeeld gemeentebelasting op reclameborden, schroot, eroshuizen...

De gemeenteraad bepaalt:

 • de belastbare grondslag (waarop ze belastingen heft)
 • het tarief van de belasting
 • wie de belasting moet betalen en wie een vrijstelling krijgt

Let op! Verwar eigenlijke gemeentebelastingen niet met de aanvullende gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen betaal je automatisch via je personenbelasting en/of onroerende voorheffing.

Welke eigenlijke gemeentebelastingen zijn er?

Je vindt de lijst onderaan deze pagina bij de downloads.

Hoe int de gemeente eigenlijke gemeentebelastingen?

De gemeenteraad kan kiezen voor kohierbelastingen of contantbelastingen.

Kohierbelastingen

 • Eerst stelt het college van burgemeester en schepenen een kohier vast.
  Een kohier is een lijst met:
  • de soort belasting
  • de namen van de belastingplichtigen
  • het bedrag dat ze moeten betalen.

 • Daarna mag de gemeente de belasting innen.


Let op! 
Voor sommige belastingen geldt een aangifteplicht. Krijg je niet spontaan een aangifteformulier van de gemeente? Dan moet je het juiste formulier hier zelf downloaden en op tijd indienen.

Doe je dat niet? Dan betaal je meer: het oorspronkelijke bedrag + 50%.

Contantbelastingen

 • Je betaalt de belastingen contant en krijgt een kwitantie, vignet of zegel in ruil.
 • Kan de gemeente de belasting niet bij je innen? Dan komt het bedrag alsnog naast je naam te staan op het kohier.

Wat doe je als je niet akkoord gaat?

 • Leg in een bezwaarschrift uit waarom je niet akkoord gaat met de belasting. Geef ook aan of je een gesprek wil aanvragen.
  • per brief: College van burgemeester en schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
  • per e-mail: financien@zonhoven.be
 • Doe dat binnen de drie maanden:
  • nadat je de contantbelasting betaalt
  • nadat je het aanslagbiljet van de kohierbelasting kreeg
 • Het schepencollege beslist of ze akkoord gaan met je bezwaar.
  • Ben je het niet eens met de beslissing van het schepencollege?
   Start dan een beroepsprocedure op bij de rechtbank van eerste aanleg:
   Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt.
  • Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg?
   Start dan een beroepsprocedure op bij het Hof van Beroep.

Let op! Wil je een bezwaarschrift indienen tegen aanvullende gemeentebelastingen?
Kijk dan op het aanslagbiljet van je personenbelasting en/of onroerende voorheffing.

Heb je gevonden wat je zocht?