Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanvullende gemeentebelastingen

Dit zijn belastingen die geheven worden op een basisbelasting van een andere overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De aanvullende belasting op de personenbelasting van de Staat (APB)

De APB wordt geheven op het inkomen van natuurlijke personen. In Zonhoven bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 8 %. 
Vragen over de personenbelasting kan je richten aan:

Ministerie van Financiën 
Directie Hasselt, Voorstraat 41-45, 3500 Hasselt
02 572 04 56
www.fiscus.fgov.be 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De OOV wordt geheven op het kadastraal inkomen. De gemeenteraad heeft momenteel 1.350 opcentiemen gestemd. 
Meer informatie over deze belasting vind je bij:

Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffing 
Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst 
Vlaamse Infolijn: 078 15 30 15 
http://belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
info@onroerendevoorheffing.be 

Een bezwaarschrift indienen

De bezwaren tegen de aanvullende gemeentebelasting (APB) of (OOV) worden NIET behandeld door het schepencollege, maar moet je indienen bij de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd. Je vindt dit adres terug op het aanslagbiljet.