Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanvullende gemeentebelastingen

Dit zijn belastingen die geheven worden bovenop een basisbelasting van een andere overheid. Dit zijn de twee belangrijkste aanvullende belastingen:

Aanvullende belasting op de personenbelasting van de Staat (APB)

De APB wordt geheven op het inkomen van natuurlijke personen. In Zonhoven bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 8 %. 

Vragen over de personenbelasting kan je richten aan:

Ministerie van Financiën 
Directie Hasselt
Voorstraat 43
3500 Hasselt

T 0257 257 57 (algemeen nummer) - T 0257 619 80 (nummer Particulieren Limburg)

financien.belgium.be

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De OOV wordt geheven op het kadastraal inkomen. De gemeenteraad heeft momenteel 850 opcentiemen gestemd. 

Meer informatie over deze belasting vind je bij:

Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffing 
Bauwensplaats 13 bus 2
9300 Aalst 
Vlaamse Infolijn: 078 15 30 15 
belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
info@onroerendevoorheffing.be 

Bezwaarschrift indienen

Bezwaren tegen de aanvullende gemeentebelastingen worden niet behandeld door het college van burgemeester en schepenen. Je moet dit indienen bij de overheid, het adres vind je op het aanslagbiljet.

Heb je gevonden wat je zocht?