Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Op 26 januari 2009 aanvaarde de gemeenteraad het structuurplan definitief. Het plan werd door de Deputatie van de provincie Limburg op 7 mei 2009 gedeeltelijk goedgekeurd.

De tekstenbundel en kaartenbundel dienen samen met het besluit van de deputatie gelezen te worden.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het advies van de gecoro, het vaststellingsbesluit en goedkeuringsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst planning en vergunningen.