Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het structuurplan is een beleidsvisie van de gemeente op vlak van ruimtelijke ordening binnen de gemeente. 

Op 26 januari 2009 aanvaardde de gemeenteraad het structuurplan definitief. Het plan werd door de deputatie van de provincie Limburg op 7 mei 2009 gedeeltelijk goedgekeurd.

De tekstenbundel en kaartenbundel lees je samen met het besluit van de deputatie.

Heb je gevonden wat je zocht?