Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het structuurplan is een beleidsvisie van de gemeente op vlak van ruimtelijke ordening binnen de gemeente. 

Op 26 januari 2009 aanvaardde de gemeenteraad het structuurplan definitief. Het plan werd door de deputatie van de provincie Limburg op 7 mei 2009 gedeeltelijk goedgekeurd.

De tekstenbundel en kaartenbundel lees je samen met het besluit van de deputatie.

Bij de dienst Planning en vergunningen liggen de volgende documenten ter inzage:

  • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • het advies van de GECORO (gemeentelijke adviesraad)
  • het vaststellingsbesluit
  • het goedkeuringsbesluit¬†

Heb je gevonden wat je zocht?