Gemeente Gemeente Zonhoven

Collectieve schuldenregeling

  • Heb je erg hoge schulden?
  • Is er geen haalbare afbetaling meer mogelijk?
  • Heb je geen geld meer om rond te komen?
  • Kan je geen kant meer uit?

Dan kan je er met een collectieve schuldenregeling weer bovenop komen.

De collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden. De collectieve schuldenregeling probeert jouw belangen en die van de schuldeisers in evenwicht te brengen.

Het OCMW helpt je om alle nodige gegevens te verzamelen en kan het verzoekschrift gratis opmaken. Aan de hand van het verzoekschrift zal de arbeidsrechter een beslissing nemen. Als hij je toelaat tot de collectieve schuldenregeling, zal hij onmiddellijk een schuldbemiddelaar aanstellen.

Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, moeten al je inkomsten op een rekening bij de schuldbemiddelaar terecht komen.

Je hebt recht op leefgeld. Met leefgeld kan je onder andere voeding, kledij, medische kosten en huishoudelijke kosten betalen. De schuldbemiddelaar zal een voorstel tot afbetaling opmaken. Daarvoor gaat hij/zij onderhandelen met jou en de schuldeisers.

Het is mogelijk dat jij of één van de schuldeisers niet akkoord gaat met het voorstel. De rechter beslist in dat geval over je leefgeld, het bedrag dat moet afbetaald worden en de duur van de regeling.