Gemeente Gemeente Zonhoven

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het lokaal Opvanginitiatief, kortweg LOI, is een dienst van het OCMW die instaat voor het huisvesten en begeleiding van vluchtelingen. OCMW Zonhoven heeft een opvangcapaciteit van 38 beschikbare plaatsen, verspreid over 7 woongelegenheden.

Gedurende het verblijf in het opvanginitiatief staat het OCMW in voor de materiële hulp.

Dit houdt onder meer in

  • Huisvesting
  • Wekelijks leefgeld voor voeding, persoonlijke hygiëne en verzorging.
  • Beperkt budget voor kledij en vrije tijd.
  • Medische hulp

Verder trachten we de integratie in de samenleving te bevorderen, o.a. door verwijzing naar deĀ  Nederlandse les.

Het OCMW ontvangt hiervoor een vaste vergoeding per persoon per dag van de overheid.

De vluchtelingen kunnen in het LOI blijven tot hun asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt. Daarna moeten ze het opvanginitiatief verlaten en stromen zij door naar de reguliere woonmarkt. Tijdens hun procedure worden de bewoners bijgestaan door een pro-deo raadsman naar keuze.

Twee maatschappelijk werkers begeleiden het LOI in al hun facetten.