Gemeente Gemeente Zonhoven

Meerjarenplan 2014-2019

Bij de opmaak van de meerjarenplanning legde het college van burgemeester en schepenen een aantal uitgangspunten vast:

  • In eerste instantie wenst het college van burgemeester en schepenen de uitstaande schuld van het gemeentebestuur niet te verhogen. Met een schuld per inwoner van € 327,54 op 1 januari 2017 behoort de gemeente Zonhoven volgens de Belfius-studie tot 'de beste leerlingen van de klas'.
  • Verder wenst het college de belastingdruk voor de inwoners doorheen de legislatuur niet te verhogen en het peil van de belastingen identiek te houden: 8 % personenbelasting en 1.350 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook het niveau van andere 'kleinere' belastingen blijft behouden.
  • Ten slotte streeft het college ernaar om het resultaat op kasbasis in 2019 op hetzelfde niveau te houden als bij aanvang van de legislatuur. Hetzelfde is van toepassing op de staat van het financieel evenwicht, dat uitgedrukt wordt in de zogeheten 'autofinancieringsmarge'. Beide door het Vlaamse niveau ingevoerde parameters op voldoende niveau houden, betekent dat er ook nog financiële ademruimte is bij het begin van de volgende legislatuur, een absolute voorwaarde voor het huidig college.