Gemeente Gemeente Zonhoven

Bewijs van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • je hebt de Belgische nationaliteit.
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Hoe aanvragen

  • Je kan het bewijs van nationaliteit opvragen bij jouw gemeente.
  • Beschik je over een elektronische identiteitskaart (eID), dan kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart