Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanvraagformulier verkoop goede doel

Wil jij op het grondgebied van Zonhoven iets verkopen ten voordele van een goed doel, dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen bij de dienst lokale economie.

Hoe aanvragen

  • via het e-loket
  • per post of aan het loket van de dienst lokale economie

Afhandeling

Je bezorgt binnen de 30 dagen na afloop een financieel rapport aan de dienst lokale economie.

Uitzonderingen

Erkende jeugdverenigingen of organisaties erkend door de Minister van Financiën (cf. KB 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten artikel 7) moeten geen aanvraag indienen.

Zij moeten dit wel melden bij de dienst lokale economie ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de verkoop.

E-loket - vraag hier online aan