Gemeente Gemeente Zonhoven

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan van Zonhoven 

Het mobiliteitsplan kwam tot stand in drie fasen:

  • Verkenningsfase:

Definiëren van de probleemstellingen per deelthema en het bepalen van het onderzoeksopzet.

  • Uitwerkingsfase:

Uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken per thema. In deze fase werden 3 deelrapporten opgemaakt: zwaar vervoer, parkeerbeleid en overige thema's

  • Beleidsplan:

De opmaak van het beleidsplan gaat gepaard met een visievorming over mobiliteit en de maatregelen die hieraan gekoppeld kunnen worden en dit met het oog op het beheersen en sturen van de mobiliteit in Zonhoven. In het beleidsplan worden de voorgestelde maatregelen en acties in een programmatabel gegoten, zodoende een schematisch en overzichtelijk geheel van acties te kunnen voorleggen.

Onderaan deze pagina kan je het beleidsplan inkijken.

50 km/u in woonstraten

Op de kaart kan je zien in welke snelheidszones Zonhoven is ingedeeld:

  • Paars gekleurde straten: dit zijn gewestwegen. De gemeente is niet bevoegd om deze snelheden aan te passen. Hier blijft de snelheid 90 km/u.
  • Blauw gekleurde straten: dit zijn verbindingswegen met een snelheidslimiet van 70 km/u
  • In alle andere straten geldt vanaf nu 50 km/u!
  • Gele blokken (bebouwde kom): hier geldt 50 km/u
  • Rode blokken (schoolomgeving): hier geldt 30 km/u 

Als je op de gekleurde straat klikt, krijg je de meer info over de snelheidsbeperking in die straat.

 

Er wordt een zone 50 km/h ingevoerd in volgende zones:  

- Zone 1 (Termolen) begrensd door volgende straten: Elstrekenweg - Moleneindeweg -Kauwbosstraat  

- Zone 2 (Termolen) KMO-zone Molenheide

- Zone 3 (Termolen) begrensd door volgende straten: Molenweg - Kapelbergweg

- Zone 4 (Termolen) begrensd door volgende straten: Molenweg - Korenmolenweg - Holsteenweg - Kapelbergweg - Blikveldweg - Teutseweg - Waardstraat

- Zone 5 (Termolen) begrensd door volgende straten: Bokrijkseweg - Ballewijerweg - Molenweg - Moleneindeweg - Elstrekenweg.  

- Zone 6 (Hemmen) begrensd door volgende straten: Oppelsenweg - Boddenveldweg - Grote Hemmenweg - Blikveldweg - Korenmolenweg Molenweg

- Zone 7 (Waerde) begrensd door volgende straten: Waardstraat - Teutseweg - Grote Hemmenweg - Vaartstraat

- Zone 8 (Waerde) begrensd door volgende straten: Waardstraat - Kleine Hemmenweg - Steentweg - Houthalenseweg (N715) 

- Zone 9 (Eikenen) begrensd door volgende straten: N74 - Zavelstraat - Engstegenseweg - Timmerveldweg - Hortweidenweg - Eikenenweg  

- Zone 10 (Eikenen) begrensd door volgende straten: Eikenenweg - Hortweidenweg - Kriekelstraat

- Zone I I (Halveweg) begrensd door volgende straten: Kriekelstraat - Hortweidenweg - Hortstraat - N72 - De Drij Dreven - Vogelzangstraat 

- Zone 12 (Halveweg) begrensd door volgende straten: Kriekelstraat - Vogelzangstraat - De Drij Dreven  

- Zone 13 (Halveweg) begrensd door volgende straten: N72 - Wijvestraat - Zwanenstraat

- Zone 14 (Halveweg) begrensd door volgende straten: Wijvestraat - Zwanenstraat - N72 -Alkenhoofseweg - Vrankenschansweg 

- Zone 15 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - Alkenhoofseweg - Vrankenschansweg - Borgersheidestraat - N74  

- Zone 16 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - N74 - Donkveldweg - Donkweg.

- Zone 17 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - N74 - Engstegenseweg - Donkweg

- Zone 18 (Centrum) begrensd door volgende straten: Houthalenseweg (N715) - Zavelstraat - Eikenenpad (Fl ) - Montgomerylaan

- Zone 19 (Centrum) begrensd door volgende straten: Heuveneindeweg (N715) - Kleine Hellekensstraat (Fl )

- Zone 20 (Centrum) begrensd door volgende straten: Beverzakstraat - Heuveneindeweg (N715) - Bokrijkseweg - Herestraat.

- Zone 21 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Bokrijkseweg - Oppelsenweg - Ballewijerweg.

- Zone 22 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Kapelhof - Bekerveldweg - Ramaekersveldweg

- Zone 23 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Ramaekersveldweg - Kludweg - Bekerveldweg

- Zone 24 (Centrum) Buitenhof

- Zone 25 (Centrum) begrensd door volgende straten: Kludweg - Genkerbaan - Bekerveldweg

- Zone 26 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Kludweg

- Zone 27 (Centrum) begrensd door volgende straten: Beverzakstraat - Hasseltse Beverzakstraat

Heb je gevonden wat je zocht?