Gemeente Gemeente Zonhoven

BOA-decreet: algemene info

Voetbaltraining, muziekschool, danskamp, opvang … Elke (groot)ouder kent ongetwijfeld het gepuzzel om die woensdagnamiddagen vlot te laten verlopen. Het aanbod voor jonge kinderen is groot, en dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Dankzij het BOA-decreet, een initiatief van de Vlaamse overheid, zal de gemeente samen met lokale partners werken aan kwalitatieve kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. 

Wat?

Met dit decreet streven we naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare kinderen en kinderen met specifieke noden. Het BOA-decreet gaat in vanaf januari 2026. Momenteel vergaren we informatie bij ouders en betrokken partners.

DOE MEE MET DE ENQUÊTES

Doelstellingen

Het BOA-decreet schuift drie doelstellingen naar voren.

  • Als eerste pijler wil het kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
  • Als tweede pijler wil het ouders de mogelijkheid geven om werk, opleiding en het gezinsleven vlot te combineren.
  • Als derde pijler dient het aanbod toegankelijk en betaalbaar te zijn voor iedereen.

Voor wie?

Het BOA-decreet heeft betrekking op de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming met de buitenschoolse activiteiten. Het gaat dus over kinderopvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en de activiteiten die ze in hun vrije tijd kunnen doen.

Samenwerking met lokale partners

Het domein is zeer breed en er zijn veel mogelijke betrokken partners. Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld de collega’s van de jeugddienst, sportdienst en cultuurdienst, maar ook buitenschoolse kinderopvang, onderwijs, kunstonderwijs, sport- en jeugdverenigingen en zelfstandige aanbieders.

De gemeente neemt in dit dossier de regierol op. Dat wil zeggen dat we een lokaal beleid ontwikkelen om de afstemming met de buitenschoolse opvang en activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Zo wordt er van ons verwacht dat we kleuteropvang garanderen met een kwaliteitslabel.

Heb je gevonden wat je zocht?