Gemeente Gemeente Zonhoven

Actuele verkeersmaatregelen Vergroening Dorpshart

Het groene dorpshart zal dankzij dit project één groot park worden. De gemeente geeft het gebied als het ware terug aan de inwoners en stimuleert ontmoetingsmomenten. Daardoor vergroot de woonkwaliteit in het centrum.

Welke werken worden uitgevoerd?

Op maandag 15 april is de aannemer gestart met het opbreken van de kleinklinkers van de Heuvenstraat. De huidige weginfrastructuur wordt opgebroken en daarna wordt een veilige zone voor voetgangers afgebakend.

De aannemer is momenteel ook bezig met de aanleg van het kruispunt van het Kerkplein met Achter de Hoven. Parking 'Achter de Hoven' zal dan niet meer toegankelijk zijn vanuit de Dorpsstraat, maar wel via de Hoge-Valweg.

De woningen en handelszaken gelegen op het gedeelte Kerkplein tussen het kruispunt van het Kerkplein met Achter de Hoven en het kruispunt van het Kerkplein met de Dorpsstraat blijven voor verkeer toegankelijk vanuit de Dorpsstraat.

Rioleringswerken aan de gewestweg

Je kan dan de fiets en de wagen niet langer doorheen het centrum rijden. Voor doorgaand autoverkeer is een omleiding via de Herestraat en via de Steentweg voorzien. Voor fietsers is er een omleiding langs de Sprinkwaterstraat.

De handelszaken en woningen blijven te voet toegankelijk. Plaatselijk verkeer in de werfzone is mogelijk, maar voor de veiligheid proberen we dit tot een minimum te beperken. Leveringen bij de handelszaken kunnen wel gewoon doorgaan. Tijdens de rioleringswerken kan het wel zijn dat bepaalde stukken gedurende korte tijd niet bereikbaar zijn. Omwonenden ontvangen dan steeds een bewonersbrief in de brievenbus met de nodige details.

MEER INFO OVER DE GEWESTWEG

Lees verder onder het kaartje.

Bereikbaarheid centrum

Doorheen de werfzone aan de Heuvenstraat en Dorpsstraat zijn zones voor voetgangers afgebakend. De handelaars in de werfzone blijven dus te voet bereikbaar. Ter hoogte van het kruispunt met de Genkerbaan is een oversteekpunt naar de kerk en het UiTpunt voorzien. De handelaars buiten de werfzone zijn ook met de auto bereikbaar.

Lees verder onder het kaartje.

  • Het gemeentehuis, Kerkplein 1, is bereikbaar via de nieuw beklinkerde voetpaden aan de hoofdingang. De zijdelingse ingang ('ceremoniële ingang') is niet bereikbaar.

  • Het OCMW-gebouw is opnieuw bereikbaar, ook voor mensen die minder mobiel zijn, via de parking aan de voorzijde of het wandelpad tussen de serviceflats. 

  • Het UiTpunt is momenteel moeilijk bereikbaar. De voetpaden zijn opgebroken, volg de afgebakende loopzones naast de werf om veilig naar het UiTpunt te wandelen.

Bereikbaarheid parkings

  • De parking van evenementenhal Den Dijk is opnieuw bereikbaar via de Rozenkransweg en de Hoge-Valweg.

  • Parking Achter de Hoven is enkel bereikbaar via de Hoge-Valweg en niet langer via de Dorpsstraat.

  • De parking naast het gemeentehuis is bereikbaar via de Hoge-Valweg.

Met de fiets naar het centrum

  • Rond het centrum wordt met signalisatieborden een route aangeduid, die fietsers best volgen. De route vormt een lus en passeert langs de scholen in het centrum.

  • Opgelet: ook voor fietsers verandert de omleiding vanaf 15 april vanwege de werken aan de Dorpsstraat en Heuvenstraat. Enkel voetgangers zijn toegelaten in de werfzone.

  • We sporen iedereen aan om gebruik te maken van de fiets voor je kleine boodschappen. Tijdens de verplaatste zondagsmarkt zijn er extra fietsenstallingen voorzien.

  • We vragen automobilisten met nadruk om voorzichtig te zijn en aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers in het centrum.

Eén groot park

Met het project ‘Vergroening Dorpshart’ neemt het gemeentebestuur een voortrekkersrol op zich. Wil je graag meer informatie over het project 'Vergroening Dorpshart'? Dan kan je terecht op onderstaande pagina. 

VERGROENING DORPSHART

Heb je gevonden wat je zocht?