Gemeente Gemeente Zonhoven

Wilsverklaring inzake euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie afleggen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden zoals in de wet werd bepaald.

Voor wie

 • een handelingsbekwame en bewuste meerderjarige
 • een ontvoogde minderjarige (dat is een minderjarige die meerderjarig wordt verklaard door een rechter)
 • een derde partij zonder materieel belang bij het overlijden van de persoon als de aanvrager om medische reden zelf geen verklaring kan afleggen (volmacht is vereist)

Voorwaarden

 • De wens tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • 2 meerderjarige getuigen moeten de verklaring mee ondertekenen. Deze getuigen moeten hun handtekening op het formulier plaatsen.
 • Minstens 1 van de 2 getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de persoon en mag dus geen familielid of begunstigde in het testament zijn.

Hoe aanvragen

 • Je laat de wilsverklaring registreren bij de dienst Burgerzaken. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.
 • Je kan het formulier onderaan downloaden of afhalen bij de dienst Burgerzaken
 • De loketmedewerker registreert de verklaring in de databank van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
 • De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure die bepaald is door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vind je op de website van de
  FOD Volksgezondheid

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het formulier euthanasieverklaring, ingevuld en ondertekend
 • indien van toepassing: medisch getuigschrift dat bevestigt dat de aanvrager het formulier zelf niet kan ondertekenen/opstellen

Meer info

Hoelang geldig? 

De euthanasieverklaring afgelegd na 2 april 2020 is onbeperkt geldig. 

Een euthanasieverklaring van voor 2 april 2020 is 5 jaar geldig.

Heb je gevonden wat je zocht?