Gemeente Gemeente Zonhoven

Week van de Pleegzorg

Gepubliceerd op vr 10 nov 2023
Van 10 tot 19 november vindt de Week van de Pleegzorg plaats. In Zonhoven bieden momenteel 25 pleeggezinnen een warme thuis aan 28 kinderen. Dat mogen er gerust meer worden! Wij werpen een blik achter de schermen bij Pleegzorg Limburg én een Zonhovens pleeggezin. Lees hier het uitgebreide interview.

Hoge nood aan pleegopvang

De Zonhovense Sara werkt al 22 jaar voor Pleegzorg Limburg. Ze deed er eerst stage voor haar opleiding maatschappelijk werk en ging nadien aan de slag als pleegzorgwerker. Ondertussen maakt Sara al tien jaar deel uit van het selectieteam dat kandidaat-pleegouders screent.

“Er zijn heel wat verschillende manieren om kinderen op te vangen”, legt Sara uit. “Dit kan voor meerdere jaren zijn of voor een paar weken of maanden, bijvoorbeeld wanneer een mama of papa in het ziekenhuis terecht komt en tijdelijk niet meer voor het kind kan zorgen. Je kan kinderen voltijds opvangen, of enkel in de weekends en op vakantiedagen. Dat laatste is interessant voor kinderen die in een leefgroep wonen en op die manier toch een echt gezinsleven leren kennen. Bij crisissituaties doen we beroep op pleegouders die onmiddellijk in actie kunnen schieten. Er is nood aan opvang voor baby’s en kleine kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen, vaak met een handicap of psychische beperking. We streven er wel naar om de band met de biologische ouders op een veilige manier in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het kind krijgt dus als het ware twee paar ouders.”

100 kinderen op Limburgse wachtlijst

Elke week komen er nieuwe aanmeldingen binnen. “In Limburg staan gemiddeld 100 kinderen op de wachtlijst en dat is veel te veel! De vraag naar pleegzorg neemt bovendien steeds toe. Zo hebben de coronapandemie of energiecrisis voor meer maatschappelijke problemen gezorgd. Gezinnen komen meer en meer onder druk te staan.  Ouders geraken bv. verslaafd of komen in een isolement terecht, vaak zonder sociaal netwerk. Ze kunnen hun kinderen niet langer een veilige thuis bieden. Het kind is zelf uiteraard nooit de reden van een uithuisplaatsing. We zien ook dat hulpverleningsinstanties sneller de weg naar ons vinden, wat een positieve evolutie is.”

Uitgebreide selectieprocedure

Om aan deze noden te voldoen, is Pleegzorg Limburg steeds op zoek naar nieuwe pleegouders. “Eén- of tweeoudergezin of alleenstaande, holebi of hetero, dertiger of gepensioneerde … Iedereen kan in aanmerking komen. De kandidaten doorlopen een uitgebreide selectieprocedure met gespreksmomenten, thuisbezoeken en vorming. Zo worden de motivatie, sterktes en kwetsbaarheden van elke kandidaat in kaart gebracht. Het hele traject duurt gemiddeld een half jaar. Vervolgens gaat Pleegzorg Limburg op zoek naar een ideale ‘match’ tussen pleegkind en -gezin. “Het belang van het kind staat voor ons altijd centraal. We zoeken in de eerste plaats een gezin voor een kind, en niet omgekeerd.”

Ook nadien kunnen de pleegouders rekenen op regelmatige begeleiding en vorming, bijvoorbeeld over het omgaan met trauma’s of hechtingsproblematiek. “Ik haal er veel voldoening uit wanneer we een echt geslaagde match hebben gemaakt en we het kind weer helemaal zien openbloeien! Daarom een warme oproep aan alle Zonhovenaren: kom zeker eens luisteren op een van onze infoavonden. Dit is geheel vrijblijvend. En misschien maak jij in de toekomst wel het verschil in een kinderleven!” besluit Sara.

Goede planning is noodzakelijk

Over naar de praktijk. Het speelgoed in de gang en de jasjes aan de kapstok geven al prijs dat er in het gezin van Joke en Sandra volop kinderen leven. Beiden werken in de bijzondere jeugdzorg en kwamen zo ook bij pleegzorg terecht.

“Eerst deden we dit ondersteunend en enkel in het weekend, voor kinderen die door de week in een leefgroep woonden”, vertellen ze. “Ondertussen vangen we al zes jaar de nu 11-jarige K. en 9-jarige L. op. Zij zijn broer en zus. De komst van onze pleegkinderen zorgde voor heel wat veranderingen in ons leven. Net zoals elk doorsnee gezin moeten we goed plannen om alle schoolse en vrijetijdsactiviteiten in goede banen te leiden. Hierdoor cijfer je jezelf soms een beetje weg. Daar komen in ons geval ook nog regelmatige afspraken met Pleegzorg, therapie voor de kinderen en bezoekmomenten met de biologische ouders en grootouders bij.”

Zorg voor ondersteuning

Pleegzorg streeft ernaar om de band met de biologische ouders in de mate van het mogelijke en op een veilige manier in stand te houden. “Als pleegouder moet je openstaan voor de familie van het kind, ongeacht wat er zich eerder heeft afgespeeld. Wees je hier goed van bewust voor je van start gaat. Wij waren niet bij die eerste, o zo belangrijke jaren van hun jonge leven. En we merken dat onze pleegkinderen een rugzakje met zich meedragen. Dat kan met momenten best intensief zijn en heeft ook een impact op je eigen relatie. Bespreek daarom goed met je gezinsleden wat de verwachtingen zijn en zorg dat je zelf ook genoeg ondersteuning hebt.”

Tijd om echt kind te zijn

Joke en Sandra hebben geen zekerheid over hoelang de kinderen bij hen zullen blijven. “We zijn ons daar zeker van bewust, maar tegelijkertijd willen we hen gewoon geven wat ze nú nodig hebben. En dat is een echte thuis. Onze pleegzoon is muzikaal en creatief. Onze pleegdochter is een bezige bij, speels en sociaal. Hier krijgen ze alle kansen om hun talenten te ontwikkelen en om echt kind te zijn. Als we de kinderen zien genieten en groeien, denken we geregeld “hier doen we het voor”. En wat de toekomst ook brengt, onze deur zal altijd voor hen openstaan!”

Maak ook het verschil 

Kom naar de infosessie in Zonhoven op 25 januari of volg vrijblijvend een infosessie op een andere locatie of online.

MEER INFO