Gemeente Gemeente Zonhoven

Deponeer ongebruikte luiers in de pamperboxen

Gepubliceerd op wo 09 jun 2021
Het Huis van het Kind richtte een Pamperbank op in samenwerking met Rotary Club Zonhoven. Via vijf pamperboxen, verspreid over verschillende locaties in Zonhoven, worden overschotten van luiers ingezameld en herverdeeld onder gezinnen die hier nood aan hebben.

Zo wil de gemeente vanuit het Huis van het Kind haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam beleid en aan het welzijn van gezinnen in Zonhoven die het financieel moeilijk hebben.

Waar staan ze? 

Je vindt de pamperboxen:

  • in kleuterschool de Kleurdoos (Klodsbergweg 9)
  • in het consultatiebureau van Kind en Gezin - Wiegwijs (Rozenkransweg 21 b1)
  • bij St. Vincentius (Kievitveldstraat 17)

De twee overige boxen reizen tussen alle lagere scholen van Zonhoven: tot begin juli staan deze boxen in De Toverfluit (Guldenboomkensweg 4) en De St@rtbaan (Schelstraat 10). 

Rotary Club Zonhoven leverde een mooie financiële bijdrage waardoor we extra boxen hebben kunnen aankopen. Voor de verpakking van de ingezamelde luiers werken we samen met één van de partners van het Huis van het Kind: de Werkmix in Zonhoven. Ook hiervoor levert Rotary Club Zonhoven een financiële bijdrage. 

Wens je meer info over de Pamperbank? Dan kan je terecht bij de deskundige van het Huis van het Kind.