Gemeente Gemeente Zonhoven

Openbare pacht landbouwgrond

Gepubliceerd op ma 04 mei 2020
De gemeente Zonhoven gaat over tot de openbare verpachting van twee loten landbouwgrond gelegen in de Daalheideweg. Geïnteresseerden moeten hun bod schriftelijk en aangetekend versturen. De biedingen worden in openbare zitting geopend en voorgelezen in de schepenzaal op maandag 8 juni om 17 uur.

De 2 loten worden als één geheel verpacht. 

Locatie: - Lot 1:
Daalheideweg, Afd. 2 sectie D 132g121/ex
  - Lot 2:
Daalheideweg, Afd. 2 sectie D 132v134/ex
   
Oppervlakte: - Lot 1: 34a 17ca
  - Lot 2: 6a 81ca
   
Bestemming: Agrarisch gebied

Interesse?

Verstuur jouw bod schriftelijk en aangetekend naar: Gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1 te 3520 Zonhoven. De biedingen moeten uiterlijk maandag 8 juni toekomen op dit adres. 

De biedingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • enkel landbouwers (hoofd- of bijberoep) kunnen een bieding doen (bewijs leveren)
 • de aangeboden pachtprijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven worden (de maximum prijs bedraagt € 99,66 per jaar)
 • de verzegelde omslag vermeld: “aanbod voor verpachting”

Onderstaande bijlagen moeten bij het bod gevoegd worden:

 • Uittreksel uit geboorteakte 
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling gezin - kinderen)
 • Bewijs van goed gedrag en zeden 
 • Inkomensattest van de belastingen 
 • Attest sociale Kas (zelfstandige beroepsland- of tuinbouwer), BTW-nummer
 • Kopie van de recente aangifte van de bedrijfsoppervlakte aan de Mestbank
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid en/ of tewerkstelling
 • Eventueel: bewijsstukken van gebruik van aanpalende gronden en/of erfdienstbaarheden (+ schets)
 • Eventueel: bewijsstukken betreffende de onteigening, bijzondere wettelijke uitbatingsbeperkingen, ruiling van gronden.

Voor meer informatie hierover contacteer je best de dienst contractmanagement via e-mail.

Onderaan deze pagina vind je het plan met de 2 loten en het gemeenteraadsbesluit dat de goedkeuring van de procedure bepaald.  

Bekendmaking

De biedingen worden in openbare zitting geopend en voorgelezen in de schepenzaal van het gemeentehuis, Kerkplein 1 te 3520 Zonhoven, op maandag 8 juni om 17 uur.