Gemeente Gemeente Zonhoven

Omgevingsvergunning

De gemeente Zonhoven is net als de meeste Vlaamse gemeenten op 1 januari 2018 met de omgevingsvergunning gestart. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een aanvraag voor een omgevingsproject indienen. Zo'n aanvraag kan je indienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond en voor het kappen van bomen.