Gemeente Gemeente Zonhoven

OCMW-raad

De OCMW-raad vergadert in 2018 op de tweede donderdag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het OCMW. De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. De eerstvolgende zittingen van de OCMW-raad vinden plaats op:

 • 8 november
 • 13 december


Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw bestuur en zijn de gemeente- en OCMW-raad geïntegreerd. De zittingen vinden dan plaats op de volgende data:

 • 7 januari: installatievergadering
 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 9 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Samenstelling