Gemeente Gemeente Zonhoven

Natuurbeheerplan voor het vijvergebied

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een beheerplan opgemaakt voor het vijvergebied in Zonhoven. Het plan geeft voor de volgende 24 jaar aan welk beheer ANB wil voeren. Wil jij je zegje doen? Nog tot 3 maart kan je het plan online of in het gemeentehuis inkijken en jouw feedback bezorgen.

Publieke consultatie

Van 1 februari 2023 tot 3 maart 2023 gaat het Beheerplan Vijvercomplex voor de deelgebieden 'Wijvenheide – Zonderik – Galgenberg – Platwijers' in publieke consultatie. Je kan het natuurbeheerplan inkijken bij de dienst ‘vergunningen en handhaving’ van gemeente Zonhoven, enkel na afspraak via 011 81 05 18. Het plan is ook digitaal te raadplegen op www.natuurenbos.be

Aanpak op lange termijn

Voor het domein Vijvercomplex (ongeveer 400 ha groot) werd een natuurbeheerplan opgesteld na heel wat studiewerk en terreinkennis. Dit domein is een zeer belangrijk gebied voor heel wat zeldzame planten- en diersoorten zoals de roerdomp, knoflookpad en boomkikker. De tientallen vijvers en de vele graslanden, bossen en heidegebieden hebben een sterke aantrekkingskracht op heel wat Europees beschermde soorten en vegetaties. Om deze natuurwaarden uit te breiden en te verbeteren, wordt een beheerplan voor de volgende 24 jaar opgesteld. Op deze manier kan het Agentschap voor Natuur en Bos het herstel en het beheer in kaart brengen en uitvoeren. Het natuurbeheerplan biedt ook ruimte voor recreatie door middel van de realisatie van nieuwe wandelpaden en hondenlosloopzones.

Feedback

Heb je opmerkingen of suggesties op dit plan? Mail of stuur ze tussen 1 februari en 3 maart 2023 naar:

Agentschap voor Natuur en Bos
AVES Limburg en Vlaams-Brabant
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
aves.lim@vlaanderen.be

Vermeld telkens het dossier ‘NBP-Vijvercomplex’