Gemeente Gemeente Zonhoven

Openbaar onderzoek ‘Beleidsplan Ruimte Limburg’

Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg, het ‘Ruimtepact 2040’, werkt de provincie de nieuwe leidraad uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040.

Het ontwerp Ruimtepact 2040 bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders. De strategische visie bevat een ruimtelijke visie voor Limburg in 2040 en de ambities en doelen die de provincie daarbij nastreeft. De beleidskaders geven thematisch aan hoe de provincie die ambities in de praktijk zet. De drie thema’s die behandeld worden zijn: wonen in stads- en dorpskernen, openruimteschakels en economische ruimte.

Ook het ontwerp van een Milieueffectbeoordeling (plan-MER) werd opgemaakt. Hierin wordt onderzocht hoe en in hoeverre het beleidsplan bijdraagt aan de Vlaamse en Europese milieudoelstellingen. ‘Ruimtepact 2040’ zal het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg volledig vervangen.

Hoe reageren?

Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 2023 kan je het ontwerp Ruimtepact 2040 en het bijhorende ontwerp plan-MER volledig inkijken op www.ruimtepact2040.be, in het gemeentehuis van Zonhoven bij de dienst ‘planning en vergunningen’ of in het provinciehuis van de provincie Limburg.

Reageren kan uiterlijk op 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be
 • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of op het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten.

Gelieve in jouw reactie duidelijk te vermelden of je reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of het ontwerp plan-MER.

Kom je informeren tijdens een infomarkt

Wil je graag meer informatie of heb je vragen? Kom dan naar één van de infomarkten waarbij de provincie je meer uitleg geeft:

 • in Hasselt op maandag 6 maart tussen 17 en 20 uur, in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 (toegang via Bosstraat)
 • in Genk op woensdag 22 februari tussen 17 en 20 uur, in het PLOT hoofdgebouw, Marcel Habetslaan 7
 • in Beringen op maandag 27 februari tussen 17 en 2o uur, in Be-Mine, Koolmijnlaan 203,
 • in Pelt op donderdag 2 maart tussen 17 en 20 uur, in het Dommelhof, Toekomstlaan 5
 • in Sint-Truiden op woensdag 15 maart 2023 tussen 17 en 20 uur, in de GAZO, Gazometerstraat 3
 • in Tongeren op maandag 20 maart tussen 17 en 20 uur, in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-campus) Sint-Truidersteenweg 323
 • in Maaseik op donderdag 23 maart tussen 17 en 20 uur, in Ziekenhuis Oost-Limburg Maas en Kempen, Diestersteenweg 425

Op de hoogte blijven van het proces?

Wil je op de hoogte blijven van het verdere verloop van het proces? Surf dan naar www.ruimtepact2040.be  waar je altijd de actuele stand van zaken en de procesnota kan raadplegen met gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan gegeven is.