Gemeente Gemeente Zonhoven

Publieke raadpleging RUP hondenschool Zonhoven

Het college van burgemeester en schepenen besliste om een gemeentelijk RUP hondenschool Zonhoven op te maken, met als doel de bestendiging van hondenclubs op de locatie te Industrieweg-Teutseweg.

De start- en de procesnota liggen ter inzage op het gemeentehuis van dinsdag 1 november 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022.

De startnota bevat onder andere een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het plan en een afbakening van het gebied. 
De procesnota beschrijft het te voeren planningsproces.

Participatiemoment

Zaterdag 19 november 2022 tussen 10.00 en 12.00 uur in het gebouw van de hondenclub op de hoek van de Industrieweg en Teutseweg.

Inzage

Inspraak indienen

Je kan reageren of opmerking maken op de proces- en startnota. Deze moeten uiterlijk de laatste dag van de ter inzagelegging bezorgd worden:

  • Aangetekend verzenden aan het college van burgemeester en schepenen,
    Kerkplein 1, 3520 Zonhoven, t.a.v. dienst vergunningen en handhaving
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van de gemeente Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
  • Via de website www.zonhoven.be, knop ‘iets melden/vragen’.