Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - speelstraat Sint Jozefsstraat

De Sint-Jozefsstraat wordt ingericht als een speelstraat en dit alle zondagen gedurende het
werkingsjaar van de chiromeisjes Halveweg (september-juni) tussen 13u en 17u.