Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanpassing politiecodex vanaf 1 november 2016

Op 1 november 2016 werd het eerste, algemene deel van de gemeentelijke codex politieverordeningen in alle gemeenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad aangepast. Dit deel staat ook wel bekend als het GAS-reglement.

Voortaan gelden dezelfde regels in alle zes gemeenten van de politiezone (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven). Door de fusie van de politiezones was er nood aan een eenvormig document voor de hele nieuwe politiezone.

Reglement

Een aantal verouderde en niet-gebruikte regels in de oude reglementen zijn geschrapt en de overgebleven bepalingen werden geüpdatet. Er werden ook enkele nieuwe artikelen toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is een bepaling die het oneigenlijk gebruik of bezit van schadelijke middelen zoals lachgas verbiedt.

Het nieuwe reglement bestaat uit een 100-tal artikelen die gaan over de openbare rust, veiligheid, reinheid en gezondheid.
Personen die dit reglement overtreden (en dus openbare overlast veroorzaken), kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen, meestal in de vorm van een geldboete.

Procedure

Niet alleen het reglement zelf is gewijzigd, ook de procedure is veranderd. De maximumbedragen van een GAS-boete zijn verhoogd van 250 euro naar 350 euro voor volwassenen en van 125 euro naar 175 euro voor minderjarigen. Er zijn twee reden voor het verhogen van deze bedragen: personen die herhaaldelijk het reglement overtreden, kunnen zwaarder bestraft worden en er kunnen hogere boetes gegeven worden aan rechtspersonen.

Aan minderjarige overtreders wordt wel altijd eerst een voorstel tot bemiddeling en/of gemeenschapsdienst gedaan. Als de bemiddeling geslaagd is, kan er geen GAS-boete meer opgelegd worden. Ook aan volwassenen kan een bemiddeling voorgesteld worden, als de GAS-ambtenaar dit nodig vindt.