Gemeente Gemeente Zonhoven

Beslissingen omgevingsvergunning

Omwille van het coronavirus besliste de Vlaamse Overheid om alle lopende openbare onderzoeken vanaf 24 maart 2020 t/m 24 april verplicht op te schorten en geen nieuwe onderzoeken op te starten. Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging komt voor omgevingsvergunningen.

Dit betekent dat:

  • de openbare onderzoeken over vergunningen en plannen hervat worden na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, niet wordt verlengd
  • men terug de normale 30 dagen heeft om administratief beroep in te stellen tegen vergunningsbeslissingen in eerste aanleg, genomen na 24 april 2020
  • men een vergunning, verleend na 24 april 2020, mag gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld. 
  • men een vergunning, verleend op of na 24 maart 2020 en vóór of op 24 april 2020, mag gebruiken de 65ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld. 
  • men een vergunning, verleend vóór 24 maart 2020, mag gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld. 

Lees meer over de noodmaatregelen op het omgevingsloket.