Gemeente Gemeente Zonhoven

Extra capaciteit in Zonhovense secundaire scholen

Gepubliceerd op ma 21 jan 2019
Naar verwachting stijgt het aantal leerlingen in de Vrije Middenschool (VMS) en het Sint-Jan Berchmansinstituut (SJB) sterk. Volgens onderzoekers is er in het schooljaar 2024-2025 een capaciteitstekort van 25 tot 50%. Vlaanderen voorziet voor Zonhoven een subsidie van € 1.758.000 voor extra plaatsen

De Vlaamse overheid investeert de komende jaren ruim 150 miljoen euro in extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het subsidiebedrag voor Zonhoven is voorzien op een totale investering van ongeveer 3 miljoen euro.

Het gemeentebestuur en de scholen hebben gezamenlijk een degelijk onderbouwd projectvoorstel samengesteld. Dit dossier omvat 100 bijkomende plaatsen op de VMS-site aan de Engstegenseweg en 40 bijkomende plaatsen op de SJB-site aan de Kleine Hemmenweg. 

De bijkomende infrastructuur omvat extra lokalen en een sporthal. Het is de bedoeling dat deze ’s avonds en in de weekends ter beschikking wordt gesteld van lokale verenigingen.