Gemeente Gemeente Zonhoven

Woonsurvey 2018: Onderzoek rond woonsituatie

Gepubliceerd op wo 28 feb 2018
De Vlaamse overheid laat tussen nu en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. 3.500 inwoners van Vlaanderen worden ondervraagd. Ook in Zonhoven kan je een enquêteur over de vloer krijgen.

Onze woning en de buurt waarin we wonen hebben een centrale plaats in ons leven. Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is laat de Vlaamse minister van Wonen een grootschalig woononderzoek uitvoeren, de Woonsurvey 2018.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, eventuele renovatiewerken, verhuisredenen en de woonomgeving.

Het onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking.

Op basis van het bevolkingsregister werden er ongeveer 3.500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.

  • Ben jij geselecteerd, dan ontvang je eerst een brief en een folder met meer informatie over het onderzoek.
  • Later meldt een enquêteur zich bij jou met de vraag om deel te nemen aan een interview.
  • De enquêteur neemt ook een foto van de voorgevel van de woning vanop het openbare domein.
  • Je beslist zelf of je al dan niet mee wil werken aan het onderzoek.
  • Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten.

Voor vragen over de Woonsurvey 2018 kan je telefonisch contact opnemen met Kanter op het gratis nummer 0800 600 92

www.wonenvlaanderen.be