Gemeente Gemeente Zonhoven

Start campagne fietsveiligheid

Gepubliceerd op ma 22 mrt 2021
Op 22 maart starten Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, de gemeente Zonhoven en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met een campagne rond veilig fietsen. Campagneborden roepen fietsers en automobilisten op om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer.

Minister trapt campagne af in Zonhoven

Minister Lydia Peeters plaatste het eerste campagnebord aan de vrije lagere school ‘De Zonnewijzer’. Het Zonhovense initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor meer fietsveiligheid.

In Zonhoven staan 30 campagneborden op zorgvuldig gekozen locaties. Deze campagne vraagt met een vriendelijke en positieve ‘bedankt-knipoog’ aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Denk hierbij aan automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers. Maar het gaat evenzeer over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.

We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Als dit veilig kan, zullen nog meer mensen fietsen. Naast betere fietspaden, speelt ook menselijk gedrag een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze campagne bewust van maken.

Onderzoek VSV

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag.

Het is opvallend dat hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan.

Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser.

FIETS VEILIG