Gemeente Gemeente Zonhoven

Inzage Beleidsplan Ruimte Limburg

Gepubliceerd op wo 02 sep 2020
De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte (BRL) op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte geeft. Om de mogelijke effecten van het BRL op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapportage (MER) opgestart. Dit kan je inkijken op afspraak.

Van 1 september t/m 30 oktober kan je dit plan-MER komen inkijken in het gemeentehuis bij de dienst 'planning en vergunningen'. Bel voor een afspraak naar 011 81 05 18.

Tijdens deze periode kan je ook opmerkingen en suggesties geven. Je kan aangeven welke milieueffecten volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Schriftelijke reacties en eventuele opmerkingen op de kennisgeving kunnen op verschillende manieren worden bezorgd, uiterlijk op 30 oktober:

  • Per e-mail aan mer@vlaanderen.be (= voorkeur).
  • Per post aan Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000
    Brussel met als vermelding 'plan Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie
    Limburg (PL0264)'.
  • Door afgifte in het gemeentehuis van Zonhoven.


Meer info over de plan-MER-procedure vind je hier. Je vindt er ook een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.