Gemeente Gemeente Zonhoven

Nieuwe regels e-steps

Gepubliceerd op wo 29 jun 2022
E-steps komen de laatste jaren veel vaker voor in het straatbeeld. Ze halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar ze zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe verkeersregels. We geven je graag een beknopt overzicht.

Omdat ze erg stil zijn, kunnen e-steps verraderlijk zijn voor voetgangers of fietsers. Vanaf 1 juli wijzigen de verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Het is de bedoeling om het verkeer zo veiliger te laten verlopen.

 • Geen e-step onder de 16 jaar
  Voor hun eigen veiligheid mogen kinderen of jonge tieners niet langer met e-steps in het verkeer rijden. Voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Er zijn wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten of voetgangerszones. 

 • Verboden op het trottoir, gelijkgesteld met fietsers
  Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.  

 • Geen passagiers vervoeren
  E-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

 • Parkeren
  E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.