Gemeente Gemeente Zonhoven

Nieuwe politieraadsleden verkozen

Gepubliceerd op do 10 jan 2019
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werden de 3 politieraadsleden verkozen: zij vertegenwoordigen onze gemeenteraad in de politieraad van politiezone LRH.

De drie kandidaten die verkozen zijn tot lid van de politieraad zijn:

  • gemeenteraadslid Bart Heleven - Open VLD
  • gemeenteraadslid Lieve Vandeput¬†- CD&V-Groen
  • voorzitter gemeenteraad Sofie Vanoppen - Open VLD

Politieraad

De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven. Naast de raadsleden maken ook de burgemeesters van de zes gemeenten deel uit van de raad. De raadsleden worden aangesteld voor een termijn van zes jaar. De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar en wordt samengeroepen door het politiecollege.

Taken politieraad

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid. De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

  • afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen
  • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone
  • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld