Gemeente Gemeente Zonhoven

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan van Zonhoven 

Het mobiliteitsplan kwam tot stand in drie fasen:

  • Verkenningsfase:

Definiëren van de probleemstellingen per deelthema en het bepalen van het onderzoeksopzet.

  • Uitwerkingsfase:

Uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken per thema. In deze fase werden 3 deelrapporten opgemaakt: zwaar vervoer, parkeerbeleid en overige thema's

  • Beleidsplan:

 

De opmaak van het beleidsplan gaat gepaard met een visievorming over mobiliteit en de maatregelen die hieraan gekoppeld kunnen worden en dit met het oog op het beheersen en sturen van de mobiliteit in Zonhoven. In het beleidsplan worden de voorgestelde maatregelen en acties in een programmatabel gegoten, zodoende een schematisch en overzichtelijk geheel van acties te kunnen voorleggen.

Onderaan deze pagina kan je het beleidsplan inkijken. 

 

 

Voortaan 50 km/u in onze woonstraten

In het kader van het nieuwe verkeersplan wordt de snelheidslimiet in de woonstraten van Zonhoven verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Op de kaart kan je zien in welke snelheidszones Zonhoven is ingedeeld:

  • Paars gekleurde straten: dit zijn gewestwegen. De gemeente is niet bevoegd om deze snelheden aan te passen. Hier blijft de snelheid 90 km/u.
  • Blauw gekleurde straten: dit zijn verbindingswegen met een snelheidslimiet van 70 km/u
  • In alle andere straten geldt vanaf nu 50 km/u!
  • Gele blokken (bebouwde kom): hier geldt 50 km/u
  • Rode blokken (schoolomgeving): hier geldt 30 km/u 

Als je op de gekleurde straat klikt, krijg je de meer info over de snelheidsbeperking in die straat.

 

Er wordt een zone 50 km/h ingevoerd in volgende zones:  

Zone 1 (Termolen) begrensd door volgende straten: Elstrekenweg - Moleneindeweg -Kauwbosstraat  

Zone 2 (Termolen) KMO-zone Molenheide

Zone 3 (Termolen) begrensd door volgende straten: Molenweg - Kapelbergweg

Zone 4 (Termolen) begrensd door volgende straten: Molenweg - Korenmolenweg - Holsteenweg - Kapelbergweg - Blikveldweg - Teutseweg - Waardstraat

Zone 5 (Termolen) begrensd door volgende straten: Bokrijkseweg - Ballewijerweg - Molenweg - Moleneindeweg - Elstrekenweg.  

Zone 6 (Hemmen) begrensd door volgende straten: Oppelsenweg - Boddenveldweg - Grote Hemmenweg - Blikveldweg - Korenmolenweg Molenweg

Zone 7 (Waerde) begrensd door volgende straten: Waardstraat - Teutseweg - Grote Hemmenweg - Vaartstraat

Zone 8 (Waerde) begrensd door volgende straten: Waardstraat - Kleine Hemmenweg - Steentweg - Houthalenseweg (N715) 

Zone 9 (Eikenen) begrensd door volgende straten: N74 - Zavelstraat - Engstegenseweg - Timmerveldweg - Hortweidenweg - Eikenenweg  

Zone 10 (Eikenen) begrensd door volgende straten: Eikenenweg - Hortweidenweg - Kriekelstraat

Zone I I (Halveweg) begrensd door volgende straten: Kriekelstraat - Hortweidenweg - Hortstraat - N72 - De Drij Dreven - Vogelzangstraat 

Zone 12 (Halveweg) begrensd door volgende straten: Kriekelstraat - Vogelzangstraat - De Drij Dreven  

Zone 13 (Halveweg) begrensd door volgende straten: N72 - Wijvestraat - Zwanenstraat

Zone 14 (Halveweg) begrensd door volgende straten: Wijvestraat - Zwanenstraat - N72 -Alkenhoofseweg - Vrankenschansweg 

Zone 15 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - Alkenhoofseweg - Vrankenschansweg - Borgersheidestraat - N74  

Zone 16 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - N74 - Donkveldweg - Donkweg.

Zone 17 (Terdonk) begrensd door volgende straten: N72 - N74 - Engstegenseweg - Donkweg

Zone 18 (Centrum) begrensd door volgende straten: Houthalenseweg (N715) - Zavelstraat - Eikenenpad (Fl ) - Montgomerylaan

Zone 19 (Centrum) begrensd door volgende straten: Heuveneindeweg (N715) - Kleine Hellekensstraat (Fl )

Zone 20 (Centrum) begrensd door volgende straten: Beverzakstraat - Heuveneindeweg (N715) - Bokrijkseweg - Herestraat.

Zone 21 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Bokrijkseweg - Oppelsenweg - Ballewijerweg.

Zone 22 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Kapelhof - Bekerveldweg - Ramaekersveldweg

Zone 23 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Ramaekersveldweg - Kludweg - Bekerveldweg

Zone 24 (Centrum) Buitenhof

Zone 25 (Centrum) begrensd door volgende straten: Kludweg - Genkerbaan - Bekerveldweg

Zone 26 (Centrum) begrensd door volgende straten: Herestraat - Kludweg

Zone 27 (Centrum) begrensd door volgende straten: Beverzakstraat - Hasseltse Beverzakstraat