Gemeente Gemeente Zonhoven

Meldpunt illegale boringen grondwater

Gepubliceerd op vr 03 jun 2022
De recente droge zomers hebben aangetoond dat ook Vlaanderen kwetsbaar is voor watertekorten. Het is dus belangrijk om onze grondwaterreserves goed te beschermen. Daarom is er nu een meldpunt voor booractiviteiten door bedrijven waarvan een vermoeden bestaat dat ze niet volgens de regels verlopen.

Overmatig oppompen van grondwater doet onze grondwatertafels dalen, wat kan leiden tot uitputting van diepe en ondiepe grondwaterlagen. Slecht geïnstalleerde grondwaterputten vormen dan weer een risico op vervuiling van het grondwater, waardoor het onbruikbaar wordt. Onzorgvuldige bemaling bij bouwwerken kan leiden tot zettingsproblemen, …

Heb je een vermoeden van onregelmatigheden? Voortaan kan je als burger illegale booractiviteiten melden via het online ‘meldpunt boorbedrijven’. Het kan gaan over grondwaterwinningen zonder voorafgaande aktename of vergunning, boorbedrijven die zonder erkenning werken of die de voorwaarden opgelegd in de milieuregelgeving niet opvolgen. 

MELDPUNT