Gemeente Gemeente Zonhoven

Kris Knuts vervangt Bart Heleven in politieraad

Gepubliceerd op di 26 feb 2019
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werden 3 politieraadsleden verkozen: Bart Heleven (Open VLD), Lieve Vandeput (CD&V-Groen) en Sofie Vanoppen (Open VLD). Bart Heleven kon maar tijdelijk in de politieraad zetelen en wordt vanaf nu vervangen door opvolger Kris Knuts (Open VLD).

 

Politieraad

De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven. Naast de raadsleden maken ook de burgemeesters van de zes gemeenten deel uit van de raad. De raadsleden worden aangesteld voor een termijn van zes jaar. De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar en wordt samengeroepen door het politiecollege.

Taken politieraad

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid. De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

  • afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen
  • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone
  • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld