Gemeente Gemeente Zonhoven

Klimaatactieplan 2030

De gemeente Zonhoven engageert zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Hiermee wil de gemeente haar bijdrage aan de klimaatverandering sterk verminderen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen.

Dit willen we doen door energie te besparen, het aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk te verhogen en het verbeteren van de energie-efficiëntie.


We willen evolueren naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente die veerkrachtig en weerbaar is. De gemeente neemt hiervoor maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.


We willen uitgroeien tot een plaats waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie. De gemeente neemt hiervoor de nodige maatregelen op in haar klimaatactieplan 2030.


De gemeente Zonhoven engageert zich om haar visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.