Gemeente Gemeente Zonhoven

Een klacht indienen

U bent ontevreden over de werking van de gemeente of het OCMW van Zonhoven of u voelt zich niet correct behandeld. Dat vinden we vervelend voor u.

U kunt dit probleem eerst bespreken met de dienst zelf. Als u er samen niet uitkomt, kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen. 

Voorwaarden

Een klacht wordt omschreven als “een manifeste uiting, mondeling, schriftelijk of elektronisch, waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid verrichte of verzuimde handeling of prestatie.” Met andere woorden: u voelt zich niet correct behandeld door de overheid.


Niet alle uitingen van ontevredenheid worden als klacht gezien. Meldingen, vragen om informatie, suggesties, verzetten tegen collegebeslissingen, bezwaren, beroepen en petities of verzoekschriften worden niet als klacht erkend en worden daarom niet behandeld volgens de klachtenprocedure. 

Kostprijs

Het indienen van een klacht is gratis.

Reglement

Het klachtenreglement vindt u onderaan deze pagina. Hierin vindt u de voorwaarden voor het indienen van een klacht en informatie over de procedure en de behandeling van uw klacht.

Uitzonderingen

Is de straatverlichting defect, ziet u een beschadiging aan het openbaar domein of is uw afval niet opgehaald? Voor onder andere dit type meldingen dient u geen klacht in, maar maakt u gebruik van het meldingenformulier.

 

E-loket - vraag hier online aan