Gemeente Gemeente Zonhoven

Een klacht indienen

Je bent ontevreden over de werking van de gemeente Zonhoven of je voelt je niet correct behandeld. Dat vinden we vervelend. Je kunt dit probleem eerst bespreken met de dienst zelf. Als je er samen niet uitkomt, kan je ervoor kiezen een klacht in te dienen. 

Voorwaarden

De volgende uitingen van ontevredenheid worden NIET als klacht gezien. Daarom worden ze niet behandeld volgens de klachtenprocedure: 

  • meldingen
  • vragen om informatie
  • suggesties
  • verzetten tegen collegebeslissingen
  • bezwaren, beroepen en petities
  • verzoekschriften

Kostprijs

Een klacht indienen is gratis.

Reglement

Het klachtenreglement vind je onderaan deze pagina. Hierin staan de voorwaarden voor het indienen van een klacht en informatie over de procedure en de behandeling van je klacht.

Uitzonderingen

Voor de volgende meldingen dien je geen klacht in, maar maak je gebruik van het meldingenformulier:

  • de straatverlichting is defect
  • een beschadiging aan het openbaar domein
  • je afval werd niet opgehaald - bel het gratis nummer 0800 90 720

E-loket - vraag hier online aan

Heb je gevonden wat je zocht?