Gemeente Gemeente Zonhoven

Een klacht indienen

U bent ontevreden over de werking van de gemeente Zonhoven of u voelt zich niet correct behandeld. Dat vinden we vervelend voor u.

U kunt dit probleem eerst bespreken met de dienst zelf. Als u er samen niet uitkomt, kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen. 

Voorwaarden

De volgende uitingen van ontevredenheid worden NIET als klacht gezien. Daarom worden ze niet behandeld volgens de klachtenprocedure: 

  • meldingen
  • vragen om informatie
  • suggesties
  • verzetten tegen collegebeslissingen
  • bezwaren, beroepen en petities
  • verzoekschriften

Kostprijs

Een klacht indienen is gratis.

Reglement

Het klachtenreglement vindt u onderaan deze pagina. Hierin staan de voorwaarden voor het indienen van een klacht en informatie over de procedure en de behandeling van uw klacht.

Uitzonderingen

Voor de volgende meldingen dient u geen klacht in, maar maakt u gebruik van het meldingenformulier:

  • de straatverlichting is defect
  • u ziet een beschadiging aan het openbaar domein
  • uw afval werd niet opgehaald - bel het gratis nummer 0800 90 720

E-loket - vraag hier online aan

Heb je gevonden wat je zocht?