Gemeente Gemeente Zonhoven

Beoordelingsprocedure en -criteria aanvraagdossiers kinderopvang

Gepubliceerd op wo 27 jan 2021
Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters. Zonhoven krijgt in het kader hiervan zeven nieuwe opvangplaatsen toebedeeld.

Oproep organisatoren kinderopvang

Er wordt gewerkt met een meerjarenprogrammatie. Dat betekent dat het Agentschap Opgroeien in deze periode (2020-2024) slechts één oproep doet om als organisator kinderopvang een aanvraag in te dienen voor nieuwe gesubsidieerde plaatsen. Deze oproep wordt eind februari gelanceerd. Meer info hierover volgt later.

Organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen, indienen.

Beoordelingsprocedure en -criteria

Het Agentschap Opgroeien vraagt bij zo’n uitbreidingsronde aan de gemeente om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Op die manier hebben wij als lokale regisseur inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.

De gemeente Zonhoven heeft hiervoor een beoordelingsprocedure en -criteria opgesteld die goedgekeurd werden door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Je vindt ze onderaan de pagina.