Gemeente Gemeente Zonhoven

Jongste boswachter van Vlaanderen op de Teut

Gepubliceerd op wo 13 dec 2023
Marie Coninx (23) uit Zonhoven waakt over het natuurgebied als de jongste én pas de derde vrouwelijke boswachter van heel Vlaanderen. Lees hier het interview uit de Zonhovenaar. “De meeste mensen verwachten een oudere man met een baard. Die verbaasde blikken wanneer ze mij zien, vind ik geweldig."

De Roosterbeekvallei, vennen, bossen, heideterreinen en meer, vormen samen de Teut. Sinds september mag Marie zich trotse boswachter van dit gebied van 800 hectare noemen: een grote verantwoordelijkheid, maar toch ook vooral haar droomjob. “Ik was altijd graag buiten bezig en werkte als vrijwilliger bij het Vogel- en Zoogdierencentrum”, vertelt Marie. In 2019 nam ik contact op met Jan, de voormalige boswachter van de Teut. Tijdens mijn studies ging ik jaren met hem mee op ronde. Wat heb je zeker nodig als je boswachter wil worden? Heel veel passie.”

(Lees verder onder de foto.)

De Teut als CO2-spons

“Voor de Teut bestaat er een natuurbeheerplan voor de komende 24 jaar. Het is mijn taak om dat plan te realiseren en om van de Teut een nog sterker en robuuster natuurgebied te maken”, legt Marie uit.

Wandelaars hebben ook vast de werkzaamheden ter hoogte van de vennen opgemerkt. Die kaderen in de Blue Deal, het plan tegen waterschaarste en droogte, en hebben een dubbel doel: meer water én meer CO2 vasthouden. “We zijn volop bezig om het waterpeil terug omhoog te krijgen, door bijvoorbeeld greppels te dichten. Die greppels werden ooit gegraven om water net sneller weg te krijgen en veen uit te graven voor brandstof”, licht Marie toe.

(Lees verder onder de foto.)

“Als het water zakt, komt er zuurstof aan het veen”, legt Marie uit. “Dan breekt het veen sneller af en komt de opgeslagen CO2 vrij. Dat willen we vermijden. Door de greppels te dichten, kan het veen – met slechts één millimeter per jaar – aandikken. Op dat veen kunnen dan opnieuw veenmossen groeien, die water opslaan en het veen nathouden”, verduidelijkt Marie. Het is één van de ingrepen om wateroverlast stroomafwaarts te vermijden.

“Als boswachter moet je keuzes maken en dat is niet altijd evident. Dennennaalden verzuren de bodem, waardoor aluminium vrijkomt in het bodemwater. Helaas sterven daardoor heel wat andere planten af. We kappen daarom binnenkort een stuk dennenbos, maar de heide die in de plaats komt, zal een veel beter effect hebben op de veengebieden. Gelukkig hebben we de voorbije jaren op geschikte locaties ook al veel bos aangeplant met veel inheemse boomsoorten, vaak met de hulp van Zonhovense kinderen.”

(Lees verder onder de foto.)

Beleving in de natuur

Daarnaast zorgt Marie voor de hondenlosloopzones, uitzichtvlonders, parkings, mooie routes en voor de realisatie van het rendierjagerspad, in samenwerking met Gemeente Zonhoven. Toezicht houden, hoort ook tot het takenpakket. “Iedereen op het pad en de hond aan de leiband: daar let ik op. Als boswachter kan ik boetes uitschrijven, maar ik spreek mensen liever eerst aan. Gelukkig hebben de meeste bezoekers begrip voor de regels.”

"Verder monitor ik ook de everzwijnen en exotische dieren in dit gebied. Om overlast van deze dieren te voorkomen in het natuurgebied of bij onze buren, beslissen we soms om jacht toe te staan. Ik waak er dan over dat de verstoring in het gebied zo klein mogelijk is en dat er geen enkel veiligheidsrisico is voor de bezoeker”, verduidelijkt Marie.

Voor Marie mag dit het begin zijn van een lange carrière. “Veel mensen zijn verbaasd als ik zeg dat ik boswachter ben, maar die verbaasde blikken vind ik net geweldig. De meesten verwachten een oudere man met een baard. Als ze mij zien, is dat plots een heel ander beeld (lacht). Ook mijn familie en vrienden zijn enthousiast. Mijn moeke zeker, want zij wilde ook altijd boswachter worden! Ze is trots en verheugd, en ik ook. De Teut is mijn thuis. Ik zie mezelf dit nog héél lang doen (glimlacht)".