Gemeente Gemeente Zonhoven

Installatievergadering en data gemeente- en OCMW-raadszittingen 2019 bekend

Gepubliceerd op ma 19 nov 2018
Op 7 januari om 20 uur is de installatievergadering van de verkozen gemeenteraadsleden. En aansluitend de eerste zitting van de OCMW-raad. Alle data van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vind je in het overzicht hieronder.

Door het Decreet Lokaal Bestuur bestaan de gemeenteraad en de OCMW-raad vanaf 2019 uit dezelfde personen. De voorzitter van de gemeenteraad is dan ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) en het vast bureau (VB) bestaan dan ook uit dezelfde personen.

Op 7 januari om 20 uur is de installatievergadering van de gemeenteraad waarbij

 • de 27 gemeenteraadsleden hun eed afleggen
 • de voorzitter van de gemeenteraad verkozen wordt
 • de 5 schepenen verkozen worden en hun eed afleggen
 • de 3 politieraadsleden verkozen worden: zij vertegenwoordigen onze gemeenteraad in de politieraad van politiezone LRH.


De zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vinden aansluitend plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. In 2019 vinden de zittingen plaats op de volgende data, om 20 uur:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 9 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december


De agenda’s, toelichtingen, beknopte besluiten en verslagen van de zittingen vind jeĀ hier.