Gemeente Gemeente Zonhoven

Publieke raadpleging - Noord-Zuidverbinding

Gepubliceerd op do 02 apr 2020
De Vlaamse Regering heeft beslist om lopende publieke raadplegingen van complexe projecten te schorsen en te hernemen na 24 april. De publieke raadpleging over de AON van Noord-Zuid Limburg loopt dus verder vanaf 25 april 2020 tot en met 13 mei 2020.

Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden wel als ontvankelijk beschouwd.

De schorsing is het gevolg van de restrictieve federale maatregelen in het kader van de uitbraak van de coronacrisis (covid-19).

Publieke raadpleging

De alternatievenonderzoeksnota, die de 7 alternatieven en het geïntegreerde onderzoek beschrijft, kan van 25 april tot en met 13 mei opnieuw ingekeken worden. Dat kan online, maar er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in het gemeentehuis van Zonhoven. Hiervoor moet je wel een afspraak maken bij de dienst planning en vergunningen. Opgelet: een afspraak maken kan pas vanaf maandag 4 mei.

Maak een afspraak

Hoe je opmerkingen indienen?

  • bij voorkeur via het online formulier op www.noordzuidlimburg.be/raadpleging
  • geef een brief af tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis
  • verstuur aangetekend naar De Werkvennootschap - Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel

Meer info: www.noordzuidlimburg.be of www.facebook.com/DeNoordZuid