Gemeente Gemeente Zonhoven

Herinrichting Kauwbosstraat

De Kauwbosstraat ligt in het uiterste zuiden van onze gemeente (tegen Bokrijk) en wordt omzoomd door akkers en weilanden. Volgens Europese waarderingskaarten zijn de bermen één van de meest waardevolle plekken natuur in heel Vlaanderen.

Daarom durft het gemeentebestuur kritisch te kijken naar de invulling van deze brede weg. Volgens een onderzoek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uit 2018 blijkt dat het afsluiten van de Kauwbosstraat voor alle autoverkeer weinig overlast geeft voor de straten in de omgeving. Een groot deel van het verkeer over deze straat blijkt immers sluipverkeer te zijn van Genk naar Kiewit. Het traject blijft wel open voor fietsers. Automobilisten kunnen Bokrijk via een ander traject bereiken.

Landinrichtingsplan

Samen met de VLM werd een landinrichtingsplan uitgewerkt waarbinnen de 2 km lange Kauwbosstraat-Boekrakelaan wordt opgebroken. Enkel een trage fiets- en wandelverbinding van 3 m breed blijft over. Het landinrichtingsplan voorziet verder een ecologische inrichting van de omgeving door o.a. de aanplant van houtkanten en hagen.
Door de aanleg van poelen verhogen we de landschapsbeleving en natuurwaarden. De bermen van de Kauwbosstraat zijn immers historisch en ecologisch uiterst waardevol door een zeldzame
heidevegetatie van eeuwen geleden. Het ontharden van deze straat komt de fauna en flora zeker ten goede.

Je kan onderaan de pagina het volledige Landinrichtingsplan openruimtegebied Kiewit-Zonhoven inkijken. 

Tellingen van het verkeer

Alvorens tot ontharding van de Kauwbosstraat over te gaan, willen we dit eerst nog eens aan de realiteit toetsen. Aan de hand van tellingen in o.a. de Elstrekenweg meten we hoeveel auto’s er passeren. Deze tellingen zijn al gestart in januari, dit is onze nulmeting. Na de nulmeting wordt de Kauwbosstraat vanaf 2 maart tijdelijk afgesloten met betonnen blokken, zowel aan
het rondpunt Elstrekenweg als aan de Boekrakelaan van Genk.

Daarna meten we wat het effect is van de afsluiting op omliggende straten. In de toekomst wordt de Elstrekenweg trouwens nog verkeersveiliger door de aanleg van gescheiden
fietspaden.

Bij de inrichting wordt ook de nodige aandacht geschonken aan de zorginstelling Ter Heide in
de vorm van een belevingspad, een veilige verbinding tussen de twee campussen, …

Evenementen in de Kauwbosstraat

We doen hierbij ook een oproep naar verenigingen, clubs, enz. die op zoek zijn naar een geschikte locatie om een kleinschalig evenement te organiseren. Een verkeersvrije Kauwbosstraat is alvast een leuke locatie.

Meer info via leefmilieu@zonhoven.be.

MEER INFO

Heb je gevonden wat je zocht?