Gemeente Gemeente Zonhoven

Heraanleg Dorpsstraat - Heuvenstraat - Genkerbaan

Op maandag 8 januari gaan de werken voor de Vergroening Dorpshart een nieuwe fase in en starten de werken aan de nutsleidingen in de Dorpsstraat, Genkerbaan en Heuvenstraat. Tijdens deze werken geldt éénrichtingsverkeer in de werkzone. De handelszaken en woningen blijven wel toegankelijk gedurende deze werken.

Welke werken worden uitgevoerd?

Deze werken kaderen binnen het project van de Vergroening Dorpshart, waarbij ook een deel van de gewestweg wordt heringericht. Van januari tot tot begin maart werkt de aannemer aan de nutsleidingen in de straat. 

De nutswerken zullen in twee delen worden uitgevoerd. Zo blijft plaatselijk verkeer nog steeds mogelijk. De aannemer graaft sleuven en voert de werken vervolgens uit. De sleuven worden nadien ook weer dichtgemaakt. Dat kan lokale hinder veroorzaken, maar de aannemer tracht de woningen en handelszaken zo goed mogelijk toegankelijk te houden.

Dit zijn voorbereidende werken alvorens de eigenlijke werken aan de gewestweg starten met diverse ingrepen om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de dorpskern te verhogen. De bestaande wegenis wordt vernieuwd en er komen brede voetpaden voor de voetgangers. Voor de fietsers worden er fietssuggestiestroken aangelegd.

Timing

Fase 1 (vanaf 8 januari)

In een eerste fase wordt een werkzone ingericht vanaf Heuvenstraat huisnummer 11 tot en met Genkerbaan huisnummer 10. Ook het eerste deel van de Grote Eggestraat wordt werkzone tot ongeveer de toegangsweg van Eggepark. De toegang tot Eggepark blijft geopend.

Fase 2 (vanaf 5 februari)

In een tweede fase wordt een werkzone ingericht vanaf Dorpsstraat huisnummer 20 tot en met Genkerbaan huisnummer 19.

Deze planning is onder voorbehoud van veranderende weersomstandigheden.

Riolerings- en wegeniswerken (vanaf eind april)

De eigenlijke werken aan de gewestweg gaan volgens de huidige planning eind april van start. Deze werken zijn ingrijpend omdat enerzijds de riolering vervangen wordt (= ondergrondse werken) en anderzijds het openbaar domein vernieuwd en heraangelegd wordt (= bovengrondse werken). Dat zal de nodige hinder met zich meebrengen.

Concreet worden de Dorpsstraat en Heuvenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, grofweg vanaf het kruispunt met het Kerkplein tot net voorbij de Dijkbeemdenweg Ook het eerste deel van de Genkerbaan (tot en met het kruispunt Grote Eggestraat) wordt afgesloten. Onderstaande afbeelding toont de werfzone.

Actuele bereikbaarheid

Omleiding voor doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer kan de omleiding volgen via de grote ring-structuur rond het centrum. Dan rij je via de Herestraat, Kludweg, Boddenveldweg, Vaartstraat en Steentweg.

Toegankelijkheid voor plaatselijk verkeer tijdens fase 1

Tijdens de eerste fase (zie bovenstaande afbeelding) is er in de Heuvenstraat ter hoogte van het marktplein eenrichtingsverkeer in de richting van Hasselt. In het gedeelte Genkerbaan wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van Zonhoven. Het eerste deel van de Grote Eggestraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanuit de Grote Eggestraat zelf. De toegang vanuit de Genkerbaan wordt afgesloten.

De bushalte van De Lijn wordt tijdens de werken in fase 1 enkel in de richting van Hasselt bediend. De halte aan de overkant van de weg (komende van Hasselt) is niet toegankelijk en wordt niet bediend. De Lijn zal daarover tijdig een communicatie verspreiden.

Toegankelijkheid voor plaatselijk verkeer tijdens fase 2

Tijdens de tweede fase (zie bovenstaande afbeelding) is er ter hoogte van de kerk in de Dorpsstraat en de Heuvenstraat eenrichtingsverkeer in de richting van Hasselt. Het verkeer komende van Hasselt dient ter hoogte van het kruispunt met de Dijkbeemdenweg verplicht links af te slaan. Op het eerste gedeelte van de Genkerbaan wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van Genk, tot net voorbij het kruispunt met de Grote Eggestraat.

Toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers

Langs de werkzone geldt ook éénrichtingsverkeer voor fietsers. Fietsers in de andere richting dienen een aangepaste omleiding te volgen, die op het terrein duidelijk zal worden aangegeven. De fietslus langs de scholen is ook nog steeds aangeduid.

Handelszaken en woningen blijven steeds toegankelijk. Wanneer een sleuf gegraven wordt voor de woning of handelszaak, kan dit wel hinder met zich meebrengen. De aannemer doet zijn best om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

Graag op de hoogte blijven?

Mail je naam en adres door naar patrimonium@zonhoven.be met vermelding dat je je wil inschrijven op onze nieuwsbrief voor deze werken.

Heb je gevonden wat je zocht?