Gemeente Gemeente Zonhoven

Hakhoutbeheer AWV ook in Zonhoven

Gepubliceerd op wo 07 nov 2018
Van 1 november tot 15 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Ook in onze gemeente worden enkele groene wegbermen onderhouden. Er is beperkte geluids- en verkeershinder tijdens de werken.

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. 

Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de website
van AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer