Gemeente Gemeente Zonhoven

Gewestweg dorpshart Zonhoven wordt vernieuwd

Gepubliceerd op wo 06 jul 2022
Het Vlaams Gewest maakt € 500.000 vrij om de gewestweg rond het Zonhovense kerkplein te vernieuwen. De strook tussen het kruispunt van het Kerkplein en de Dijkbeemdenweg wordt in 2023-2024 verkeersveiliger en groener.

Doelstelling en adviezen

De gewestweg in het dorpshart is een erg drukke verkeersas met verschillende types weggebruikers. Uit recente tellingen blijkt bijvoorbeeld dat dagelijks 5.000 wagens en 1.000 fietsers het centrum van Zonhoven passeren. In 2023-2024 wordt de gewestweg rond het kerkplein vernieuwd. Het doel van de herinrichting is om het dorpshart verkeersveiliger en groener te maken en tegelijk de bereikbaarheid van de lokale handelaars te garanderen.

De verkeerssituatie moet duidelijker en veiliger worden voor alle weggebruikers, met bijzondere aandacht voor de trage weggebruikers. In de huidige adviezen is onder andere het volgende opgenomen: een breed voetpad ter hoogte van de handelszaken langs de kerk, fietssuggestiestroken om de fietser duidelijk zichtbaar te maken op de rijweg, een snelheidsbeperking tot 30 km/u, enkele snelheidsremmende maatregelen zoals een smallere rijweg, verkeersplateau en middenberm. Ook worden er bomen en hagen aangeplant om de rijweg visueel te versmallen. De huidige voorrangsregeling blijft behouden, maar de voorsorteerstrook ter hoogte van de Genkerbaan zal verdwijnen.

Van nota naar afgewerkt project

Momenteel wordt een projectnota opgestart in samenwerking met het studiebureau Sweco. De plannen worden daarna voorgelegd aan de projectstuurgroep met daarin onder andere De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. Vervolgens worden de plannen besproken met de adviesraden, de omwonenden en de handelaars van Zonhoven.

Het project wordt uitgevoerd in 2023-2024. In diezelfde periode worden ook drie andere projecten in de dorpskern afgewerkt, namelijk het openleggen van de Roosterbeek met de aanleg van een nieuw fietspad tussen kerk en gemeentehuis, de trage verbinding ter hoogte van Achter de Hoven (in de volksmond ook wel 'Kattepeke' genoemd) en de nieuwe site 'De Kwint'.