Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijk RUP Betonprofiel

Het gemeentebestuur van Zonhoven wenst een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken voor het bedrijf Betonprofiel. Het bedrijf met vestiging Kruisstraat 13 is momenteel opgenomen in een BPA. Omwille van bedrijfseconomische redenen en in functie van de hedendaagse noden en behoeften is het noodzakelijk dat dit BPA herzien wordt. Het op te maken RUP dient de bestemming van de bufferzone deels te wijzigen, rekening houdend met de principes van goede ruimtelijke ordening en het behoud van de ruimtelijke stedenbouwkundige kwaliteit.

De publieke raadpleging loopt van vrijdag 1 september 2017 tot en met maandag 30 oktober 2017.

In die periode kunt u de startnota en de procesnota van het RUP consulteren:

  • bij de downloads onderaan deze pagina
  • in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Reacties op de startnota moeten vóór het einde van de raadpleging overgemaakt worden aan de gemeente.

Dit kan:

  • schriftelijk en aangetekend t.a.v. de dienst ruimtelijke planning, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
  • tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het onthaal van het gemeentehuis
  • of per e-mail naar ruimtelijke.planning@zonhoven.be.

Heb je gevonden wat je zocht?